ვიზაინი ციფრული პროდუქტების და ნეიროდიზაინის სააგენტო - About

ჩვენს შესახებ

ვიზაინი ნეიროდიზაინის და ციფრული პროდუქტების განვითარების სააგენტოა. 

ნეირომეცნიერების და ხელოვნების სინთეზური გამოყენებით ჩვენ ვქმნით დიზაინის ახლებურ ხედვას და მომხმარებლის უნიკალურ გამოცდილებას.

ჩვენი მეთოდი საუკეთესოა განსხვავებული ციფრული თუ ბეჭდური გამოცდილების შესაქმნელად, რაც იმ მრავალგანზომილებიანი ხედვის შედეგია, რომელსაც ჩვენი მულტიდისციპლინარული გუნდი ქმნის - დიზაინერები, ნეიროდიზაინერები, პროგრამისტები, UX/UI ანალიტიკოსები და სტრატეგები.

მეცნიერების და ხელოვნების სინთეზირების შედეგად ვიღებთ ადამიანზე ცენტრირებულ მაღალეფექტურ ვიზუალურ გამოცდილებებს.