ვიზაინი ციფრული პროდუქტების და ნეიროდიზაინის სააგენტო - Home

ციფრული სტრატეგია UX/UI დიზაინი ნეიროდიზაინი ვები და მობილური
სერვისები
×

ჩვენ ვქმნით სრულყოფილ ციფრული პროდუქტის სტრატეგიას, მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომების საშუალებით რომელიც ითვალისწინებს, კონკურენციას, ფასებს, მიზნობრივ ბაზარს და თქვენი პროდუქტისთვის მნიშნველოვანი მახასიათებლების რუქას. ჩვენი სტრატეგიის სპეციალისტები, დიზაინერები, პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორები და ბიზნეს კონსულტანტები იდენტიფიცირებას გაუკეთებენ მომხმარებლის მოთხოვნებს, რა პრობლემას აგვარებს თქვენი პროდუქტი, რა მახასიათებლები გამოარჩევს მას კონკურენტული პროდუქტებისგან და დაგეხმარებიან ბიზნესის შესაძლებლობების განსაზღვრაში, რაც გაზრდის სწორი პროდუქტის შემუშავების ალბათობას.

 

რას ვქმნით?

 • პროდუქტის სტრატეგია
 • გეგმა
 • UX/UI აუდიტი
 • კონსულტირება
×

ჩვენი პრიორიტეტია ღრმად გამოვიკვლიოთ თუ როგორ ინტერაქციაში არიან მომხმარებლები თქვენს პროდუქტებთან ან სერვისებთან. ჩვენ გვაქვს ნეირო-თრექინგის აპარატურით აღჭურვილი თანამედროვე UX/UI ლაბორატორია რომლის საშუალებითაც ეფექტურად ვიკვლევთ მომხმარებლის გამოცდილებას. კვლევის დროს ვიყენებთ კომბინირებულ რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ნეიროთრექინგის კვლევის მეთოდებს რათა ფუნდამენტური ცოდნა დავაგროვოთ მომხმარებლების მოთხოვნებზე და მათთვის პრობლემურ საკითხებზე.

 

რას ვქმნით?

 • UX/UI კვლევა
 • UX/UI დიზაინი
×

ნეირო დიზაინი ახალი დარგია და დიზაინში ნეირომეცნიერების გამოყენებას გულისხმობს. რაც იმას ნიშნავს რომ დიზაინის შექმნის ყველა პროცესი ემყარება მომხმარებლის სენსომოტორული, კოგნიტიური და იმპულსური ქცევის ანალიზს ვიზუალურ სტიმულებთან მიმართებაში. შედეგად ვიღებთ მაღალეფექტურ ვიზუალურ სტიმულებს, რომელიც იზიდავს მეტ მომხმარებელს, ამყარებს მათთან უფრო ღრმა ემოციურ კავშირს და ამცირებს ბრენდის საბიუჯეტო დანაკარგს. ნეირო დიზაინს ვიყენებთ პროდუქტის, სარეკლამო მასალის, აპლიკაციისა და ვებდიზაინის შექმნისას.

 

 რას ვქმნით ?

 • პროდუქტის დიზაინი
 • სარეკლამო დიზაინი
 • ლოგო / ბრენდის იდენტობის ელემენტები
 • ბრენდინგი
×

UX/UI დიზაინერების და მკვლევარების გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩვენი დეველოპერების გუნდი ქმნის მომხმარებელზე ორიენტირებულ ვებ და მობილურ აპლიკაციებს სრული დეველოპერული მომსახურების და ძლიერი შესაძლებლობების მქონე მზარდი და ადაპტირებადი ტექნოლოგიების საშუალებით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მომხმარებლებთან პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ყველა ეტაპზე რათა მივიღოთ მიმზიდველი პროდუქტი რომელიც ორი კომპანიის გუნდის ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგია.

 

რას ვქმნით?

 • ვებ და მობილური აპლიკაციების შექმნა
 • MVP-ს შემუშავება
 • პროტოტიპირებას
ციფრული სტრატეგია
UX/UI დიზაინი
ნეიროდიზაინი
ვები და მობილური
×

ჩვენ ვქმნით სრულყოფილ ციფრული პროდუქტის სტრატეგიას, მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომების საშუალებით რომელიც ითვალისწინებს, კონკურენციას, ფასებს, მიზნობრივ ბაზარს და თქვენი პროდუქტისთვის მნიშნველოვანი მახასიათებლების რუქას. ჩვენი სტრატეგიის სპეციალისტები, დიზაინერები, პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორები და ბიზნეს კონსულტანტები იდენტიფიცირებას გაუკეთებენ მომხმარებლის მოთხოვნებს, რა პრობლემას აგვარებს თქვენი პროდუქტი, რა მახასიათებლები გამოარჩევს მას კონკურენტული პროდუქტებისგან და დაგეხმარებიან ბიზნესის შესაძლებლობების განსაზღვრაში, რაც გაზრდის სწორი პროდუქტის შემუშავების ალბათობას.

 

რას ვქმნით?

 • პროდუქტის სტრატეგია
 • გეგმა
 • UX/UI აუდიტი
 • კონსულტირება
×

ჩვენი პრიორიტეტია ღრმად გამოვიკვლიოთ თუ როგორ ინტერაქციაში არიან მომხმარებლები თქვენს პროდუქტებთან ან სერვისებთან. ჩვენ გვაქვს ნეირო-თრექინგის აპარატურით აღჭურვილი თანამედროვე UX/UI ლაბორატორია რომლის საშუალებითაც ეფექტურად ვიკვლევთ მომხმარებლის გამოცდილებას. კვლევის დროს ვიყენებთ კომბინირებულ რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ნეიროთრექინგის კვლევის მეთოდებს რათა ფუნდამენტური ცოდნა დავაგროვოთ მომხმარებლების მოთხოვნებზე და მათთვის პრობლემურ საკითხებზე.

 

რას ვქმნით?

 • UX/UI კვლევა
 • UX/UI დიზაინი
×

ნეირო დიზაინი ახალი დარგია და დიზაინში ნეირომეცნიერების გამოყენებას გულისხმობს. რაც იმას ნიშნავს რომ დიზაინის შექმნის ყველა პროცესი ემყარება მომხმარებლის სენსომოტორული, კოგნიტიური და იმპულსური ქცევის ანალიზს ვიზუალურ სტიმულებთან მიმართებაში. შედეგად ვიღებთ მაღალეფექტურ ვიზუალურ სტიმულებს, რომელიც იზიდავს მეტ მომხმარებელს, ამყარებს მათთან უფრო ღრმა ემოციურ კავშირს და ამცირებს ბრენდის საბიუჯეტო დანაკარგს. ნეირო დიზაინს ვიყენებთ პროდუქტის, სარეკლამო მასალის, აპლიკაციისა და ვებდიზაინის შექმნისას.

 

 რას ვქმნით ?

 • პროდუქტის დიზაინი
 • სარეკლამო დიზაინი
 • ლოგო / ბრენდის იდენტობის ელემენტები
 • ბრენდინგი
×

UX/UI დიზაინერების და მკვლევარების გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩვენი დეველოპერების გუნდი ქმნის მომხმარებელზე ორიენტირებულ ვებ და მობილურ აპლიკაციებს სრული დეველოპერული მომსახურების და ძლიერი შესაძლებლობების მქონე მზარდი და ადაპტირებადი ტექნოლოგიების საშუალებით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მომხმარებლებთან პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ყველა ეტაპზე რათა მივიღოთ მიმზიდველი პროდუქტი რომელიც ორი კომპანიის გუნდის ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგია.

 

რას ვქმნით?

 • ვებ და მობილური აპლიკაციების შექმნა
 • MVP-ს შემუშავება
 • პროტოტიპირებას